مرور برچسب

یک شبه پولدار شدن

دلایل پیوستن افراد به بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای نیز مانند هر حرفه دیگر می تواند افراد شرور و کلاهبردار را در خود جای دهد و مانند هر کسب و کار دیگر منجر به ورشکستگی و یا موفقیت شود. در طی 60 سال گذشته از ایجاد این حرفه به شکل امروزی، شرکت های بسیاری با این شیوه ی توزیع…