مرور برچسب

کسب و کارهای اینترنتی

آیین نامه جدید ماده ۸۷ کمیته نظارت بازاریابی شبکه ای

به گزارش وب سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ( کیمته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای امروز در تاریخ ۲۹ فروردین ماه جهت اطلاع و آگاهی کامل همه…