مرور برچسب

کتاب پدر پولدار پدر بی پول

کتاب پدر پولدار پدر بی پول

کتاب پدر پولدار پدر بی پول قبل از انتشار آن توسط 34 انتشارات رد شده بود و بعضی ها آنرا بی ارزش خطاب کرده بودند. اما این کتاب توسط انتشاراتی که توسط خود نویسنده آن تاسیس شد تا این کتاب را منتشر کند توانست در سال 1997 فروشی نزدیک به 26 میلیون…