مرور برچسب

چالش

چالش های بازاریابی شبکه ای

حرفه بازاریابی شبکه ای به عنوان حرفه ای نوپا در کشور ما شناخته می شود که تنها 5 سال از عمر آن می گذرد. در این دوره 5 ساله بحران های زیادی را پشت سر گذاشته است و هنوز با وجود گذشت 5 سال و تدوین آیین نامه جامع در زمینه این فعالیت، هنوز در…