مرور برچسب

پژوهشگر حوزه و دانشگاه

تخلفات بازاریابی شبکه‌ای در ایران از نگاه پژوهشگر حوزه و دانشگاه

نویسنده کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی در مورد تخلفات بازاریابی شبکه‌ای گفت: شعار بازاریابی شبکه‌ای این بود که تولید کننده واقعی کالا و محصولات خود را به مصرف کننده نهایی برساند ولی متأسفانه در حال حاضر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به صورت…