مرور برچسب

پرفروش ترین

ویژگی مشترک پرفروش ترین محصولات

با اینکه امروزه روش فروش مستقیم برای عرضه دامنه وسیعی از محصولات مصرفی در بازار به کار می رود، تنها برخی از محصولات توانسته اند نام تجاریشان را به صورت موفقیت آمیزی در ذهن مصرف کنندگان ثبت کنند. در تحقیقاتی که در کشور تایوان توسط بخش مدیریت…