مرور برچسب

مهراب صدوقیانزاده

پایان قرارداد مشاوره آقای مهراب صدوقیانزاده با سیمرغ

‌"برای شرکت سیمرغ عصر تجارت و بازاریابان شریف آن که در این دوران يار و پشتيبانم بودند، از صمیم قلب از خداوند کریم، رحیم و منان طلب خیر و برکت و آینده‌ای روشن را داریم. در خاتمه بايد اضافه كنم كه در همين مدت كم، افتخار آشنايي با دوستان…