مرور برچسب

ممنوع

حضور افراد زیر 18 سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع

این فرد در صورت برخورد با مشکل چه در تحویل محصول و در یافت پورسانت و ... امکان مستقل جهت پیگیری نارضایتی خود نخواهد داشت و از طرفی شرکت نیز به دلیل جذب بازاریاب زیر 18 سال و عدم نظارت و بررسی بر فعالیت و عضویت بازاریابان خود، متخلف شناخته…