مرور برچسب

مصرف کننده

حق انصراف، حق قانونی بازاریابان

در قانون تجارت الکترونیک ایران همانند اکثر کشور های دنیا برای مصرف کنندگان و خریداران الکترونیکی حق انصراف هفت روز بعد از عقد قرارداد پیش بینی شده است. بر طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی یکی از حقوقی که در هر معامله از راه دوری برای مصرف…