مرور برچسب

مجله بازاریابی شبکه ای

مصاحبه اختصاصی با آقای مهندس عباس زاده

جناب مهندس عباس زاده مدیر عامل موسسه توسعه مهر ( کارگروه تخصصی کارآفرینی و توسعه شبکه فروش )، مدیر مسئول مجله بازاریابی شبکه ای و از بنیانگزاران پژوهشکده نتورک ایران ( اولین مرکز علمی تحقیقاتی نتورک کشور )، سردبیر مجله اقتصادی نگرش پویا،…