مرور برچسب

مالیات تکلیفی

عدم کسر مالیات تکلیفی

به گزارش وب سایت شرکت بازاریابان ایرانیان زمین پیرو مکاتبه شرکت بیز با سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی از فروردین ماه 3 درصد مالیات تکلیفی بازاریابان از پورسانت انان کسر نخواهد گردید. متن این نامه را میتوانید در زیر مشاهده کنید :