مرور برچسب

مؤسسه

تغییر لوگوی مؤسسه خیریه محک

به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی و حفظ سلامت جامعه: محک به عنوان اولین خیریه ایرانی با تغییر لوگوی خود به کمپین جهانی فاصله‌گذاری اجتماعی پیوست محک به عنوان سازمانی که همواره دغدغه حفظ سلامت جامعه را دارد، به عنوان نخستین سازمان…