مرور برچسب

قوانین فروش

10 قانون فروش موفق

طبق نظرسنجی اخیر گالوپ که در مورد صداقت در فروش انجام شده است، افرادی که در زمینه فروش خودرو و بیمه مشغولند در آخرین رتبه‌ها قرار گرفته‌اند. طبق این تحقیقات 85 درصد مشتریان نسبت به فروشندگان دیدگاه منفی دارند. شما میتوانید به همه نشان…