مرور برچسب

قهوه و نوشیدنی

فعالیت organo gold در ایران

اخیراً معضل دیگری در کنار معضلات روز بازاریابی شبکه ای، به وجود آمده و متأسفانه دامنه آن در حال گسترش است و آن معضل افزایش عضویت بازاریابان در شرکت های فاقد مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای است. اخیراً معضل دیگری علاوه بر معضلات روز…