مرور برچسب

فیلترینگ

فیلترینگ سایت های غیر قانونی

بارها در مطالب متعدد به شرایط قانونی بودن فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای اشاره شده و عنوان شده است، تنها شرکت هایی که از مرکز امور اصناف مجوز بازاریابی شبکه ای دریافت کرده اند اجازه فعالیت به صورت شبکه ای را دارند؛ حتی به صراحت از برخی…