مرور برچسب

فعال

حداقل حجم خرید برای فعال بودن در بازاریابی شبکه ای

یکی از موضوعاتی که در آیین نامه اجرایی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است، تعیین حداقل حجم خرید ماهیانه برای بازاریابان توسط شرکت ها به منظور واجد صلاحیت دریافت پورسانت شدن است. یکی از موضوعاتی که در آیین نامه…