مرور برچسب

غیرقانونی

شناخت شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی

شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی فاقد پروانه کسب این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه ای کشور شده اند. با معرفی چند نشانه ساده تشخیص این شرکت ها را برای بازاریابان ساده تر نموده ایم. شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی شرکت های فاقد…

پاسخ یکی از فقهای شورای نگهبان به آیت الله مکارم شیرازی

عضو فقیه شورای نگهبان گفت: یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط…

فعالیت Forever Living در ایران

شرکت بین المللی Forever Living یکی دیگر از شرکت های بازاریابی شبکه ای ارائه دهنده محصولات تندرستی و سلامتی است. شرکت بین المللی Forever Living یکی دیگر از شرکت های بازاریابی شبکه ای ارائه دهنده محصولات تندرستی و سلامتی است. این شرکت…

چالش های بازاریابی شبکه ای

حرفه بازاریابی شبکه ای به عنوان حرفه ای نوپا در کشور ما شناخته می شود که تنها 5 سال از عمر آن می گذرد. در این دوره 5 ساله بحران های زیادی را پشت سر گذاشته است و هنوز با وجود گذشت 5 سال و تدوین آیین نامه جامع در زمینه این فعالیت، هنوز در…