مرور برچسب

طرح های هرمی

چرا باید در شعب قانونی فعالیت کنیم؟

شعبه های قانونی شرکت ها در سراسر استان های کشور به عنوان بازوهای اصلی فعالیت شرکت ها شناخته می شوند و مسئولیت صحت فعالیت آن ها از طرف قانون گذاران بر عهده شرکت گذاشته شده است؛ زیرا این شعبه ها نماینده شرکت در شهرها بوده و تحت نام آن شرکت ها…