مرور برچسب

طرح ماتریکس

طرح ماتریکس

طرح ماتریکس از اولین طرح های رشد عمودی است. در این طرح در تعداد افرادی که در سطح اول حمایت می کنید و در تعداد سطوحی که می توانید از آن پورسانت دریافت کنید، محدودیت وجود دارد. برای مثال ماتریس 7*5 به این معنی است که شما می توانید از 5 نفر در…