مرور برچسب

صنعت، معدن و تجارت

اطلاعیه 96 (نکات مهم آیین نامه جدید)

اطلاعیه 96 دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای : مدیران محترم شرکت‌های بازاریابی شبکه ای براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر…