مرور برچسب

شرکت بازاریابی شبکه ای

شناخت شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی

شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی فاقد پروانه کسب این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه ای کشور شده اند. با معرفی چند نشانه ساده تشخیص این شرکت ها را برای بازاریابان ساده تر نموده ایم. شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی شرکت های فاقد…

تعلیق فعالیت شرکت آویژه سگال

فعالیت شرکت آویژه سگال با توجه به تعدد تخلفات به موجب تصمیم مورخ ۹۶/۴/۱۰ کمیته نظارت به حالت تعلیق درآمد. به گزارش خبرنگار MLMSTUDY و به نقل از وبسایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه فعالیت های شرکت بازاریابی شبکه ای آویژه سگال به حالت…