مرور برچسب

سفارش

چگونه در بازاریابی شبکه‌ای محصول بفروشیم؟

سوال: من به تازگی با یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای با برخی محصولات عالی شروع به کار کردم. خودم از محصولات استفاده می‌کنم و قبل از شروع تلاش برای جذب افراد، روی فروش محصولات تمرکز می کنم. مشکل من این است که افرادی که من با آنها صحبت می کنم علاقه…