مرور برچسب

روان شناسی

روان شناسی ترغیب برای خرید کالا در بازاریابی شبکه ای

مطمئناً در زندگی همه ما بارها به وجود آمده که نسبت به انجام کاری تمایل نداشته ایم، اما به سبب عوامل بیرونی و محیطی تصمیم به انجام آن کار گرفته ایم. مثلاً افرادی ما را به سمت و سوی انجام آن کار سوق داده اند و یا شرایط موجود در تصمیم گیری ما…