مرور برچسب

تنها راز موفقیت

تنها راز موفقیت، دوام اوردن

کتاب تنها راز موفقیت ، دوام آوردن .............. نوشته : مارک و رنه رید یارنل درباره کتاب : کتاب تنها راز موفقیت ، دوام آوردن شبکه سازهای تازه وارد....این کتاب را بخوانید ! یارنل ها که درآمد چند میلیون دلاری و بیست سال سابقه ی کاری…