مرور برچسب

تغییر دادن

دست از تغییر دادن دیگران بردارید

آیا راهی هست که بتوانیم دوستان و افراد بانفوذ را به‌سوی خود جذب کنیم؟ هنگامی که محصولات شرکت خود را به دیگران معرفی می‌کنید چقدر صداقت دارید؟ کیم کلِیوِر (Kim Klaver) ترجمه: نیما عربشاهی