مرور برچسب

تخلفات

تخلفات برخی از شرکت های بیمه در پوشش بازاریابی شبکه ای

با گسترش فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در داخل کشور، چالشی مهم پیش روی آن قرار گرفته که می تواند سهمی جدی در لطمه خوردن به چهره این صنعت نوپا در کشور داشته باشد. با گسترش فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در داخل کشور، چالشی مهم…

تخلفات بازاریابی شبکه‌ای در ایران از نگاه پژوهشگر حوزه و دانشگاه

نویسنده کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی در مورد تخلفات بازاریابی شبکه‌ای گفت: شعار بازاریابی شبکه‌ای این بود که تولید کننده واقعی کالا و محصولات خود را به مصرف کننده نهایی برساند ولی متأسفانه در حال حاضر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به صورت…