مرور برچسب

تخلف، پیش انباشته سازی

تخلف پیش انباشته سازی

یکی از تخلفاتی که این روزها در حرفه بازریابی شبکه ای زیاد با آن مواجه می شویم، انباشته سازی موجودی کالا توسط بازاریابان است. این تخلف علاوه بر آنکه زیان های مالی را متوجه بازاریابان می نماید، شبهه هرمی بودن فعالیت این شرکت ها را در اذهان…