مرور برچسب

بازاریابی تک سطحی

استفاده از نام بازاریابی تک سطحی برای فریب افراد

فروش مستقیم، یعنی بازاریابی و یا همان خرده فروشی محصولات و خدمات به دور از مکان ثابت تجاری، نامی آشنا برای تمامی کسانی است که اشتغال به کار بازاریابی دارند. فروش مستقیم به عنوان شناخته ترین روش بین المللی برای فروش و عرضه محصولات است…

اطلاعیه ۹۷ (تعریف بازاریابی تک سطحی)

قابل توجه کلیه مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان : اطلاعیه 97 دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای : به استناد ماده (1) آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی، بازاریابی تک سطحی…

واژگان صنعت بازارایابی شبکه ای

در این نوشتار سعی شده است که کلیه واژگانی که از زمان روبه رو شدن با هر شرکت فروش مستقیم، می شنوید تعریف گردد. دقت کنید که بسیاری از این واژگان در میان افراد فعال در این صنعت نیز درست به کار گرفته نمی شود. پس چه بهتر که با مطالعه دقیق و توجه…