مرور برچسب

افزایش درآمد

افزایش درآمد به چه قیمتی؟

یکی دیگر از تخلفاتی که این روزها شاهد وقوع آن در برخی از شعب شرکت ها هستیم و حجم آن نیز در حال افزایش است، تعیین استراتژی فروش و اجبار بازاریابان به خرید مبلغ مشخص محصولات در هرماه می باشد. با اینکه قانون گذاران در ماده 9 آیین نامه اجرایی…