مرور برچسب

اخطار دوم

اخطار دوم به شرکت جانسو

این دومین اخطاریست که شرکت جانسو در فاصله کمتر از سه ماه دریافت می کند و این بار به دلیل “عدم نظارت بر عملکرد بازاریابان” می باشد. وب سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت جزییاتی در رابطه با علت دقیق این اخطار مطرح نکرده است اما چیزی که واضح و…