مرور برچسب

آیین نامه

تحلیلی بر آیین نامه جدید بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای، روشی تحول یافته در مقابل روش سنتی فروش کالاست که از سوی فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات با هدف جذب مشتری و فروش بیشتر به کار گرفته می شود. از این روش تعاریف متعددی ارائه شده است که کمابیش مشابه هستند. بازاریابی…

اطلاعیه ۹۶ (نکات مهم آیین نامه جدید)

اطلاعیه 96 دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای : مدیران محترم شرکت‌های بازاریابی شبکه ای براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر…

تحلیلی بر موارد اصلاحی آیین نامه جدید بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای، روشی تحول یافته در مقابل روش سنتی فروش کالاست که از سوی فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات با هدف جذب مشتری و فروش بیشتر به کار گرفته می شود. از این روش تعاریف متعددی ارائه شده است که کمابیش مشابه هستند. این روش از…

آیین نامه جدید ماده ۸۷ کمیته نظارت بازاریابی شبکه ای

به گزارش وب سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ( کیمته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای امروز در تاریخ ۲۹ فروردین ماه جهت اطلاع و آگاهی کامل همه…