مرور برچسب

آویژه سگال

تعلیق فعالیت شرکت آویژه سگال

فعالیت شرکت آویژه سگال با توجه به تعدد تخلفات به موجب تصمیم مورخ ۹۶/۴/۱۰ کمیته نظارت به حالت تعلیق درآمد. به گزارش خبرنگار MLMSTUDY و به نقل از وبسایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه فعالیت های شرکت بازاریابی شبکه ای آویژه سگال به حالت…