مرور برچسب

آموزش بازاریابی

12 راز روانشناسی فروش (قسمت اول)

بسیاری از کارشناسان تبلیغات و بازاریابی که در زمینه تدریس مفاهیم روانشناسی فعالیت می‌کنند، بر استفاده از چک لیست و هرم نیاز پافشاری دارند. این سبک از آموزش کاملا غلط است. چگونه می‌توان شخصی را با یک چک لیست ارزیابی کرد؟ انسان‌ها موجودات…