مهارت های فروش چیست؟

مهارت های فروش مهارت های فروش ، برای تمام کسانی که در این حرفه مشغول هستند، دغدغه‌ای بزرگ است. وقتی به این موضوع فکر می‌کنید در ذهن خود با لیستی بسیار بلند مواجه می‌شوید. برای کسب مهارت فروش و فروش تاثیر گذار تنها 3 گام اساسی باید طی…

چگونه مشتری ناراضی را مدیریت کنیم؟

تا به حال به این فکر کرده‌اید که با چه اعتراض‌هایی از سوی مشتری روبرو خواهید شد؟ چگونه مشتری ناراضی را مدیریت کنید؟ بسیار پیش آمده که فروشنده به دلیل اعتراض مشتری مورد توهین قرار گرفته است و قطعا واکنش شما به این توهین ، به عنوان…