پروانه کسب شرکت ارغوان

شرکت گسترش بهداشت ارغوان پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته ۷۴۱۴۱۳ طبق شناسه صنفی ۰۴۴۷۸۱۳۶۶۴ به مدت پنج سال تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ دریافت کرد.

شرکت گسترش بهداشت ارغوان در فهرست شرکتهای بازاریابی شبکه ای که مجوز فعالیت قانونمند خود را از مرکز اصناف و بازرگانی کشور ( بازاریابی شبکه ای ) دریافت کرده اند به عنوان بیست و دومین شرکت بازاریابی شبکه ای دارای مجوز فعالیت قرار گرفته و وبسایت این شرکت هم به آدرس http://www.gostareshmlm.ir می باشد.

شرکت بازاریابی شبکه ای گسترش بهداشت ارغوان به مدیریت سرکار خانم فرشته امير رشيدي نيا پا به عرصه رقابت در میان شرکتهای بازاریابی شبکه ای در کشور نهاده است.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.