همایش بزرگ شرکت بیز در تهران سال ۹۶

گزارش اختصاصی از همایش بزرگ شرکت بیز (بازاریابان ایرانیان زمین) در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

با حضور مهمانان ویژه آقای دکتر علی شاه حسینی و آقای دکتر احمد حلت

همایش بزرگ شرکت بیز در تهران

همایش بزرگ شرکت بیز در تهران

همایش بزرگ شرکت بیز در تهران

همایش بزرگ شرکت بیز در تهران

همایش بزرگ شرکت بیز در تهران

همایش بزرگ شرکت بیز در تهران

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.