معیارها و ضوابط استفاده از طرح تک سطحی

شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای به منظور فعالیت همزمان طرح چند سطحی و طرح تک سطحی می توانند بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط کمیته کارشناسی بازاریابی شبکه ای تبیین شده، اقدام نمایند.

شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای به منظور فعالیت همزمان (چند سطحی و تک سطحی) می توانند بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط کمیته کارشناسی بازاریابی شبکه ای تبیین شده و در جدول زیر مشخص گردیده است، اقدام نمایند.

معیارهای کلی طرح تک سطحی :

  1. فرد فروشنده امکان جذب و عضویت بازاریاب را نداشته باشد.
  2. پرداخت کمیسیون و پاداش تنها از فروش شخصی فرد فروشنده باشد.
  3. در صورت ارجاع مصرف کننده نهایی از سوی فرد فروشنده برای ثبت نام در سایت شرکت برای سفارش محصول به صورت مستقیم لازم است در فرم قرارداد پذیرش، شرط عدم پرداخت کمیسیون و پاداش و امکان عضوگیری بیان گردد.
  4. هر گونه قرعه کشی یا اهداء جوایز فقط از محل فروش شرکت صورت پذیرد.

ظوابط استفاده طرح تک سطحی توسط شرکت بازاریابی شبکه ای

  1. پایگاه داده طرح تک سطحی از چند سطحی باید مجزا باشد.
  2. کمیسیون و پاداش باید بر اساس کالاها مورد عرضه در طرح تک سطحی محاسبه و در پاسگاه داده شرکت ثبت شود.
  3. فروشگاه کالاهای مورد عرضه در طرح تک سطحی بطور کامل باید از فروشگاه چند سطحی تفکیک شود.
  4. امکان نظارت بر پایگاه داده شرکت برای احراز عدم فعالیت چند سطحی باید برای دبیرخانه کمیته نظارت فراهم گردد. شرکت ها موظف هستند در قالب یک اطلاعیه برنامه تک سطحی و محصولات آن را به اطلاع کاربران برسانند.

همچنین شرکت ها موظف هستند؛ پیش از اجرای برنامه تک سطحی، ملاحظات اشاره شده در جدول را در دیتابیس شرکت در قالب یک گزارش همراه با شرح ساختار، طراحی و به اطلاع دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای برسانند.

لازم به ذکر است عدم رعایت موارد فوق از مصادیق نقض بندهای (1) و (10) ماده (10) آئین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی خواهد بود.

منبع اصناف بازاریابی شبکه ای
از طريق سایت ایران هشدار

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.