فدراسیون جهانی WFDSA

این فدارسیون یک سازمان غیردولتی و داوطلبانه در سطح جهان است که در سال 1978 تأسیس شده است و به عنوان نماینده انجمن های فروش مستقیم، با عنوان فدراسیون جهانی انجمن های فروش مستقیم شناخته می شود.
این فدراسیون مشتمل بر بیش از 58 انجمن فروش مستقیم و یک فدراسیون منطقه ای است. یک نماینده از هر انجمن در آن مشغول به فعالیت است و دارای تعدادی اداره جهانی و منطقه ای است.
رسالت این انجمن ایجاد درک از صنعت فروش مستقیم و حمایت از جهانی سازی صنعت فروش مستقیم است. این انجمن به وسیله اقدامات زیر انجمن های فروش مستقیم را مورد حمایت خویش قرار می دهد:
• توسعه، نگهداری و ارتقاء بالاترین استانداردهای جهانی برای مدیریت اخلاقی و مسئولانه.
• حمایت از جایگاه این صنعت و علاقه مند کردن دولت ها، تأثیرگذاران کلیدی و رسانه ای.
• خدمت رسانی به عنوان یک منبع جهانی قابل اعتماد برای اطلاع رسانی در زمینه فروش مستقیم.
• تسهیل تعامل میان مدیران اجرائی فروش مستقیم در مورد موضوعات مهم این صنعت.
این انجمن بالاترین سطح مدیریت اخلاقی در بازار جهانی، رشد حمایت از این صنعت به وسیله همکاری با دولت ها، مصرف کنندگان، رهبران علمی و مدیریت قدرتمندانه انجمن های فروش مستقیم ملی و منطقه ای را دنبال می کند.
برنامه ها و تلاش های این انجمن به صورت زیر دسته بندی شده است:
ایجاد روابط
این فدراسیون روابط ماندگار و قدرتمند را با دولت ها، رسانه های علمی و دیگر گروه ها در سراسر دنیا، توسعه داده است. این فدراسیون به منظور افزایش آگاهی و درک از فروش مستقیم، همکاری با این گروه ها را افزایش داده است.
تحقیقات
این فدراسیون تحقیقات اشخاص ثالث را مدیریت می کند و از داده های جمع آوری شده در زمینه تأثیرات اقتصادی- اجتماعی فروش مستقیم و نگرش عمومی نسبت به این صنعت برای افزایش شهرت صنعت در بلند مدت استفاده می نماید.
مسئولیت اجتماعی صنعت
این فدراسیون به صورت فعالانه در مورد تلاش های اجتماعی شرکت ها و انجمن ها از قبیل خدمات اجتماعی، کمک های خیریه و بازاریابی هدف مداری که انجام می دهند، اطلاعات جمع آوری کرده و به اشتراک می گذارد. همه این اقدامات به منظور نشان دادن تأثیر مثبت صنعت بر روی جوامعی است که درآن زمینه فعال هستند.
APEC CEPI
در منطقه همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) طرح حمایت و آموزش مصرف کنندگان (CEPI) در سال 1998 توسط فدراسیون جهانی انجمن فروش مستقیم راه اندازی شده است و به طور رسمی توسط ریاست سازمان های APEC(SEM) در آوریل 1999 در نیوزیلند تأیید شده است.
هدف CEPI، ارتقاء آموزش مصرف کنندگان و حمایت از آن ها و عملکردهای حرفه ای مسئولانه سازمان ها در منطقه اقتصادی APEC می باشد. این سازمان از طریق جلسات برنامه ریزی سمینارها و آموزش های عملی، کمک های فنی لازم را برای این هدف تأمین می نماید.
CEPI این ظرفیت را دارد تا پروژه هایی را بسازد که به ایجاد اعتماد مصرف کنندگان و رشد کسب و کارهای کوچک کمک نماید.
GWEE
طرح توانمند سازی زنان در دنیا که توسط این فدراسیون در سال 2011 تأیید شده است و توسط ریاست سازمان های APEC در سنگاپور در سال2009 تأیید شده است.
هدف کلی GWEEآموزش مهارت های اساسی کار به کارآفرینان خرد زن در منطقه APEC است. GWEE تلاش در جهت توسعه سازمان های کوچک و سرمایه گذاری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری در منطقه APEC دارد. همه دولت ها، سازمان ها و دیگر سهامداران همکاری نزدیک با WFDSA برای اجرای این طرح در کشور های مختلف دارند.
ارائه طرح های علمی در زمینه امر مصرف کنندگان و خودتنظیمی
این فدراسیون سمینارهایی را در سطح جهانی- منطقه ای و ملی مدیریت می کند و مقامات دولتی، رهبران حمایت از مصرف کنندگان بخش خصوصی و دانشگاهیان را برای آموزش بیشتر به مصرف کنندگان و حمایت از آنان دور هم جمع می نماید. همچنین این فدراسیون کمک هزینه هایی را به انجمن های ملی فروش مستقیم برای مدیریت فعالیت های مشابه ارائه می نماید.
آموزش
در زمینه آموزشی، این فدراسیون دستورالعملی را برای مدیریت مناسب و مؤثر انجمن های فروش مستقیم تدوین کرده است و اینکه چطور انجمن ها می توانند در سمینارهای ملی، منطقه ای و جهانی و جلسات آموزشی دیگر خدمات بهتری را به اعضایشان ارائه دهند.
برگزاری کنگره های جهانی
این فدراسیون میزبان کنگره جهانی فروش مستقیم در هر 3 سال یکبار است. کنگره جهانی، محلی را فراهم می کند که در آنجا مدیران فروش مستقیم در سراسر دنیا می توانند در مورد موضوعات مهم صنعت بحث کنند.
امور قانون گذاری جهانی
این فدراسیون روابط پایدار و قدرتمندی را با قانون گذاران در بازارهای مختلف توسعه داده است و برنامه های نظارتی را در سطح جهانی، منطقه ای و ملی اعمال می نماید.
انتشارات این فدراسیون
اخبار فدراسیون جهانی: فصل نامه فدراسیون که مقالاتی در مورد دنیای فروش مستقیم و به روز رسانی های صورت گرفته توسط انجمن های فروش مستقیم در سراسر دنیا در آن ارائه داده است.
نشریه حقوقی: در این نشریه خلاصه ای از قوانین و مقرراتی که در زمینه فروش مستقیم در بیش از 40 کشور دنیا حاکم است، ارائه داده است.
خبرنامه شورای مدیریت: خبرهای رئیس فدراسیون در مورد صنعت فروش مستقیم در آن منتشر می شود.
گزارشات کنفرانس: خلاصه بحث ها و یافته های نشست های منطقه که توسط فدراسیون حمایت شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.