حضور افراد زیر 18 سال در بازاریابی شبکه ای ممنوع

این فرد در صورت برخورد با مشکل چه در تحویل محصول و در یافت پورسانت و … امکان مستقل جهت پیگیری نارضایتی خود نخواهد داشت و از طرفی شرکت نیز به دلیل جذب بازاریاب زیر 18 سال و عدم نظارت و بررسی بر فعالیت و عضویت بازاریابان خود، متخلف شناخته خواهد شد.

با توجه به اینکه اجرای فرآیند بازاریابی شبکه ای یا همان networkmarketing ارتباط مستقیم با فضای مجازی و سایت عرضه کننده محصول دارد و می توان گفت شیوه نوینی از فروش است، عموما مورد توجه افراد جوان و نوجوان قرار می گیرد و برای این گروه سنی بسیار جذاب تر است و از آنجا که ایجاد انگیزه و تغییر نگرش در افراد نوجوان بسیار راحت تر می باشد، شاید گاهی لیدرها و بازاریابان برای جذب عضو و فروش به سراغ افرادی در این گروه سنی بروند.

اما بر اساس قانون کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها، فعالیت تجاری و خرید و فروش و معامله، توسط افراد زیر 18 سال ممنوع است. در بازاریابی شبکه ای هم وضع به همین منوال است و ثبت نام و عضویت افراد زیر 18 سال ممنوع می باشد و حتی اگر فردی زیر 18 سال بتواند با هویت و شماره ملی شخص دیگر ثبت نام کند و بتواند به طور غیر قانونی جایگاهی را برای خود ثبت کند، در صورت وجود مستندات و ارائه آن به کمیته نظارت و بازرسی بر بازاریابی شبکه ای، مطابق با مقررات آیین نامه موضوع ماده 87، هم فرد و هم شرکت، متخلف شناخته می شوند این فرد در صورت برخورد با مشکل چه در تحویل محصول و در یافت پورسانت و … امکان مستقل جهت پیگیری نارضایتی خود نخواهد داشت و از طرفی شرکت نیز به دلیل جذب بازاریاب زیر 18 سال و عدم نظارت و بررسی بر فعالیت و عضویت بازاریابان خود، متخلف شناخته خواهد شد. چرا که بر طبق بند 2 ماده 10 “آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای” انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکس دار مهمور به مهر شرکت مشتمل بر نام ، نام خانوادگی،؛ نام پدر، کد ملی، کد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت صورت می گیرد. و بر طبق بند 3 آیین نامه مذکور، شرکت ها ملزم به جذب بازاریاب از بین افراد بالای 18 سال هستند.

بنابراین بر طبق این آیین نامه به طور واضح و روشن حجت بر بازاریابان و شرکت های دارای پروانه تمام شده و در صورت عدم رعایت این ضوابط، بر طبق بند 5 و 7 بخش الف ماده 13 آیین نامه، جذب بازاریاب زیر 18 سال و عدم صدور کارت شناسایی تخلف صریح در آیین نامه می باشد و عدم رعایت این موارد به طور مستمر منجر به صدور اخطار کتبی و حتی تعلیق فعالیت شرکت خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.