اطلاعیه ۹۷ (تعریف بازاریابی تک سطحی)

قابل توجه کلیه مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان :

اطلاعیه ۹۷ دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای :

به استناد ماده (۱) آیین نامه اجرایی مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی، بازاریابی تک سطحی روشی از فروش محصول است که در آن کلیه حق کمیسیون ها و پاداش ها براساس عملکرد فروش شخصی بازاریاب یا فروشنده پرداخت می شود. در این روش بازاریاب و فروشنده توانایی جذب و معرفی بازاریاب و فروشنده دیگر را به عنوان زیر مجموعه ندارد.

براساس این تعریف؛درصورت پرداخت هرگونه مبلغی به بازاریاب تحت هر عنوان نظیر جایزه و پاداش که ناشی از فروش دیگر بازاریابان است براساس بند (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرائی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی از مصادیق بازاریابی شبکه ای خواهد بود و عضویت بازاریابان در این شرکت ها که فاقد “پروانه کسب بازاریابی شبکه ای” بوده غیر قانونی و دارای عواقب و مسئولیت های حقوقی و کیفری است.

منبع : دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.