اطلاعیه 96 (نکات مهم آیین نامه جدید)

اطلاعیه 96 دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای :

مدیران محترم شرکت‌های بازاریابی شبکه ای
براساس بخشنامه شماره 60/42290 مورخ 96/2/11 دبیرخانه کمیته نظارت موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای که به تایید هیات عالی نظارت و تصویب وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رسیده است توجه شرکت ها را به اهم موارد آن به شرح زیر معطوف می دارد :
1-براساس بند (3) ماده (1) آیین نامه مذکور، شرکت‌ بازاریابی شبکه ای جهت بارگذاری محصولات جدید تنها مجاز به فروش محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه) می باشد لذا کلیه شرکت ها تا تاریخ 28/7/96 مهلت خواهند داشت که سبد کالاهای خود را از این حیث با مقررات منطبق نمایند.
2- برابر بند (7) ماده (1) آیین نامه، کالاهای مورد عرضه در سبد فروش باید هرسه شرط( درسبد قشر وسیعی از جامعه قرار داشته باشد، چندبار در سال توسط مصرف کننده نهایی تجدید خرید شود و مشابه آن در بازار وجود داشته باشد) را داشته باشد. مهلت تطبیق محصولات موجودی با این مقررات تا تاریخ 28/7/96 است و برای بارگذاری کالاهای جدید رعایت این بند و بند بالا الزامی است.
3-دراجرای تبصره ذیل بند (1) ماده (10) آیین نامه، شرکت موظف است ظرف مدت هفت روز کاری قبل از درج مشخصات کالاها بر روی وب‌سایت خود، مدارک آن را به شرح زیر به این دبیرخانه ارسال نماید. بدیهی است درصورت اعلام نقص مدارک توسط این دبیرخانه، بارگذاری و فروش محصولات بر روی سایت مجاز نمی باشد.
-کاتالوگ محصولات مصرفی مطابق تعریف (7) ماده (1) آیین نامه.
– پروانه بهره برداری.
– حسب مورد مجوزهای بهداشتی و استاندارد جهت کالاهای مشمول.
-گواهینامه ثبت علامت تجاری.
– جدول برآورد هزینه کالاهای تولیدی خود مطابق فرم الگو.
-تعهد مبنی بر پذیرش تبعات ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی .
– ارائه محدوده قیمتی کالاهای مشابه در بازار. (حداقل دو پیش فاکتور واحدهای تولیدی مختلف)
4-مطابق بند (5) ماده (7) آیین نامه، شرکت ها موظف اند وب سایت خود را مطایق با چک لیست های مصوب کمیته نظارت راه اندازی نمایند.
5-رعایت کلیه موارد مندرج در ماده (9) آیین نامه و چک لیست هایی که درچارچوب آن تهیه و ابلاغ می گردد برای ارائه طرح سوددهی وتغییرات آن الزامی است.
6- شرایط بازپس گیری کالا مطابق فرم قرار داد الگو مصوب کمیته می باشد (فرم الگو متعاقباً ابلاغ
می گردد) لکن کیفیت بازپس گیری همانند بند (ط) ماده (9) آیین نامه سابق می باشد. شرکت ها به دلایلی مانند تغییر فصل خرید، تعییر فرمولاسیون محصول، تغییر برچسب قیمت کالا، عدم موجودی کالا در سبد فروش نمی‌تواند از اجرای حق بازپس گیری بازاریاب امتناع ورزند.
7- برابر بند (5) ماده (9) آیین نامه، شرکت موظف است حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه تعهدات مالی خود را در قبال بازاریابان مطابق طرح سوددهی مصوب انجام دهد.
8- شرکت موظف است طبق بند (6) ماده (10) آیین نامه، محتوای دوره های آموزشی خود را به دبیرخانه کمیته و در مورد شعب به سازمان های صنعت، معدن وتجارت برای تطبیق با مقررات ارائه نماید.
9- با توجه به تعریف بازاریاب در ماده (1) و بند (4) ماده (10) و ماده (11) آیین نامه عضویت ارکان و کارکنان شرکت از جمله مدیر عامل و مسئولین شعب به عنوان بازاریاب به عنوان بازاریاب ممنوع است.
10- در اجرای بند (6) ماده (10) آیین نامه، شرکت برای برگزاری همایش باید حداقل (10) روز قبل از برگزاری همایش توضیحات و اطلاعات کامل همایش را از جمله مطالبی که قصد ارائه دارد جهت صدور مجوز و همچنین محتوای ارائه شده را پس از برگزاری جهت تطبیق با مقررات به این دبیرخانه اعلام نماید.
11- در اجرای بند (15) ماده (10) آیین نامه، شرکت باید نسبت به ایجاد درگاهی با قابلیت ثبت در پایگاه داده های شرکت و ارائه کد رهگیری جهت رسیدگی به شکایات و نارضایتی ها بر روی وب سایت شرکت اقدام نماید. بنابراین ثبت اطلاعات در خارج از پایگاه داده شرکت ممنوع است.
12- برای تأسیس شعب طبق ماده (11) آیین‌نامه علاوه بر صلاحیت فردی مسئول شعب، صلاحیت انتظامی و ترافیکی نیز مورد استعلام قرار خواهد گرفت. لذا منبعد در درخواست شرکت باید علاوه بر مشخصات مسئول شعبه، نشانی شعبه (به ویژه پلاک و کدپستی ) نیز بصورت دقیق درج شده باشد.
13-در ماده (13) این آیین نامه عناوین تخلفات احصاء و متناسب با آن مجازات مربوط به سه قسم: 1- اخطار کتبی، 2-تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد 3- ابطال پروانه کسب و تغییر رنگ نماد به قرمز دسته بندی شده است که علاوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیت هایی نظیر عدم راه اندازی شعب و عرضه محصولات جدید تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد . لذا شرکت ها باید فهرست تخلفات را ضمن نصب در محل شرکت و شعب، بر روی سایت و جزوات آموزشی شرکت برای بازاریابان خود درج و اطلاع رسانی نمایند.
احکام این آیین نامه از جمله ضمانت اجرای تخلفات که در ذیل ماده (5) در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که شرکت به فروش کالا یا ارائه خدمت در فضای مجازی مبادرت می ورزد، نیز لازم‌الاجراء خواهد بود .
14- براساس بند (12) ردیف (الف) ماده (13) آیین نامه، عدم رعایت بخشنامه های دبیرخانه کمیته تخلف محسوب می گردد لذا اهم بخشنامه های صادره مجدداً یادآوری و تاکید می گردد:
-ممنوعیت بکارگیری نرم افزار محاسبه کمیسیون وپاداش (شماره150634/60 مورخ 8/7/94)
– لزوم برگزاری همایش ها بصورت رایگان و بدون تعیین پیش شرط خرید مقدار مشخصی کالا (شماره 24605/60مورخ 18/1/95)
-ممنوعیت درج عبارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی تابلو و سایت شرکت ها (شماره 146207/60مورخ 28/6/ 95 و شماره 24563/60 مورخ 18/1/95)
-مستند سازی درخواست بازپس گیری کالا بر روی سایت (شماره 30863/60 مورخ29/1/95)
-ممنوعیت انتشار عمومی درآمد بازاریابان (شماره 37516/60 مورخ 6/2/95)
– ممنوعیت اجرای موسیقی و بلیط فروشی در برگزاری همایش ها (شماره 91834/60 مورخ 21/4/95)
– الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها و برروی سایت (شماره215945 مورخ 12/10/ 94 و شماره 226539/60مورخ 20/10/95)
-ممنوعیت استفاده از واژگان نامتعارف برای نامگذاری گروه های فروش (شماره 245024/60مورخ 13/11/95)
15-مطابق تشریفات مندرج تبصره (2) ماده (16) برای بازاریابان متخلف نیز محدودیت های لازم برای جلوگیری از فعالیت غیر قانونی اعمال خواهد شد.
16- مطابق ماده (16) آیین نامه، نظارت بر شرکت های بازاریابی و شعب آنها در دو سطح بصورت متمرکز از سوی کمیته نظارت موضوع ماده (15) و در سطح استان ها توسط رده‌های متناظر استانی درحدود چک لیست های نظارتی صورت می‌پذیرد. لذا مدیران شعب مکلفند همکاری‌های لازم جهت فراهم آوردن زمینه نظارت در سطح استان ها را داشته باشند.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.