اطلاعیه 65

به اطلاع شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند :

مطابق بخشنامه شماره 60/149621 مورخ 94/07/07 دبیرخانه کمینه نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، انتشار میزان کمیسیون و پاداش بازاریابان بر روی وب‌سایت شرکت های بازاریابی شبکه ای مجاز نمی باشد و شرکت‌ها می‌توانند صرفاً میزان خرده‌فروشی بازاریابان برتر در هرماه شمسی را منتشر نمایند.

لازم به ذکر است عدم رعایت ضوابط، منجر به برخورد با شرکت خاطی مطابق مقررات می گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.