اطلاعیه ۱۰۲ (پیامک های ارسالی به بازاریاب ها)

براساس بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۴۴۱۶ مورخ ۹۶/۶/۲۵ کلیه مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای مکلف شده اند، پیام های ذیل بصورت جداگانه حداقل هر ماه یکبار جهت اطلاع بازاریاب ها ارسال و اقدامات انجام شده به همراه شماره سامانه پیامکی را به دبیرخانه کمیته نظارت منعکس نمایند.

براساس بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۴۴۱۶ مورخ ۹۶/۶/۲۵ کلیه مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای مکلف شده اند ، پیام های ذیل بصورت جداگانه حداقل هر ماه یکبار جهت اطلاع بازاریاب ها ارسال و اقدامات انجام شده به همراه شماره سامانه پیامکی را به دبیرخانه کمیته نظارت منعکس نمایند.

لیست پیامک های ارسالی به بازاریابان فعال

۱-بازاریاب گرامی : درصورت عدم پاسخگویی شرکت به نارضایتی ها میتوانید مراتب را به نشانی پست الکترونیکی دبیرخانه کمیته نظارت به نشانی info@easnaf.ir ایمیل نمایید.

۲- تشویق به خرید بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی در گروه های شرکت تخلف محسوب می-شود.

۳- براساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش در شرکت نمایید.

۴-قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید.

۵-به منظور حفظ حقوق بازاریابی اطلاعات هویتی صحیح را در زمان ثبت نام در سایت شرکت درج نمایید.

۶- از تجمع در خارج از محل دفاتر و شعب شرکت در منازل و اماکن عمومی و تفریحی خودداری کنید.

۷- درصورت عدم رضایت از کیفیت و قیمت محصول و یا عدم توانایی در فروش کالاهای خریداری شده می توانید از طریق دفتر کاری خود نسبت به عودت کالای قابل فروش مجدد اقدام نمایید.

منبع : سایت مرکز امور اصناف

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

<2wb%8>,s="cl youcla">,ailet,s="cl; %><2wcb ne ndin>mv>gomcla">,s="cl; agram.com&_nc_cat=108�ank" class=a-%8%DA8%aa-%da%2wcdb%8>,ailet,s="cl 19 wcdb%8>,sheib%8>mv>cla">,item viber suppfi "share --201-widget widget>

<2wcddb%8>,mield ailet,--> a%s="---> _cla"> -col --> ent-% ن8%b%%%%%%%" class=/-<2wcd ><2wcddb%8>,mield ailet,class="b<ss=assct_to-counter""/-,btn-% ن8%%%%%%%%%ass="bf-en'8%h-teرe=get>

s chpD= -submsscaptchabent-fr2E ppre%aau.no ner"dy htjava8%aa-%"

bent-fr2E html>