اطلاعیه های جدید اصناف بازاریابی شبکه ای

آخرین اطاعیه های وب سایت اصناف بازاریابی شبکه ای مربوط به تذکر کتبی شرکت پنبه ریز و ارسال صورت حساب کمیسیون و قرارداد بازاریاب ها توسط شرکت را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

اطلاعیه 102

کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ 96/08/29 به دلیل عدم پرداخت تعهدات مربوط به بازاریابان در موعد مقرر توسط شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز با تذکر کتبی به آن شرکت موافقت نمود.

اطلاعیه 103

در راستای ایجاد ادله الکترونیکی به منظور تسریع و نظم بخشی به فرآیند رسیدگی به نارضایتی ها و حفظ حقوق بازاریابان، طی بخشنامه شماره 60/221309 مورخ 96/10/06شرکت ها موظف گردیده اند از تاریخ این بخشنامه در اسرع وقت نسبت به رعایت موارد اقدام نمایند.

1. به استناد بند (14) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع مواد (2) ،(12) و ماده (87) قانون نظام صنفی و تبصره آن، صورتحساب واریز کمیسیون و پاداش ماهیانه به همراه جزئیات دریافتی از هر بخش طرح سوددهی در زمان محاسبه کمیسیون در پایان ماه و نیز فاکتور خرید بلافاصله بعد از خرید از سایت ،هر یک از طریق پست الکترونیکی واحد شرکت، به پست الکترونیکی ثبت شده کاربر ارسال گردد.

2. بر مبنای عرف تجاری و اصول کلی حقوقی مبنی بر قرار گرفتن یک نسخه از قرارداد در اختیار هریک از طرفین آن در زمان ثبت نام بازاریاب ، نسخه کامل از قرارداد و شرایط و ضوابط داخلی شرکت، از طریق پست الکترونیکی رسمی شرکت به پست الکترونیکی ثبت شده بازاریاب ارسال شود. عدم انجام این کار در حکم نقص بند (2) ماده (10) آیین نامه فوق الذکر می باشد.

امتیاز مطلب
100%
امتیاز

لطفا به مطالب وب سایت رای بدهید.

  • امتیاز شما
منبع اصناف بازاریابی شبکه ای
1 دیدگاه
  1. SuzanSic می گوید

    Hey. I sent a screenshot. Did you get it?

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.