اخطار دوم به شرکت جانسو

این دومین اخطاریست که شرکت جانسو در فاصله کمتر از سه ماه دریافت می کند و این بار به دلیل “عدم نظارت بر عملکرد بازاریابان” می باشد. وب سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت جزییاتی در رابطه با علت دقیق این اخطار مطرح نکرده است اما چیزی که واضح و مشخص است دلیل اصلی این اخطار نحوه رفتار بازاریابان این شرکت بوده است.

به اطلاع کلیه شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان می رساند، درصورت مشاهده هرگونه تخلف ونقض مقررات آیین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی بصورت مستدل و مستند برخورد لازم با شرکت و بازاریاب متخلف صورت خواهد گرفت. از این رو براساس تصمیم مورخ 95/8/10 کمیته نظارت، مقرر شده شرکت جانسو تجارت احدی از بازاریابان خود به کد واحد بازاریابی 0085822420 (کد داخلی شرکت 1100001016) را بدلیل سوء رفتار و عملکرد از تاریخ 95/8/16 لغایت 95/10/1 تعلیق نماید: لذا نامبرده در این مدت از فعالیت بازاریابی شبکه ای نظیر حضور در محل دفاتر و شعب و خرید محصولات شرکت برای دریافت کمیسیون و پاداش ممنوع شده است. ضمن اینکه موضوع جز عملکرد شرکت مذکور نیز منظور خواهد شد.

طی چند ماه گذشته وزارت صنعت معدن و تجارت بسیار فعال تر از گذشته عمل کرده و این خود جای تقدیر و تشکر دارد. امیدوارم تا این وزارتخانه در رابطه با تخلفاتی که در حال حاضر در برخی از شرکت های نتورک مارکتینگ قدیمیتر در حال رخ دادن است نیز واکنش نشان دهد.

منبع : وبسایت رسم اصناف بازاریابی شبکه ای

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.